Juhász Ferenc (1928. augusztus 16. - 2015. december 02.)


Kétszeres Kossuth-díjas, József Attila-díjas költő, a Nemzet Művésze.

'A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.'
J.F.

Vörösmarty Mihály (1800. december 1. - 1855. november 19.)

Költő, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja.
 
'Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.'
 
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/253.html

Kaffka Margit (1880. június 10. - 1918. december 1.)

A magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója.
 
'Csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk.'
 
http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/kaffka_margit.htm

Babits Mihály (1883. november 26. - 1941. augusztus 4.)

Költő, író, irodalomtörténész, műfordító.
 
'A régi írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt: a mai a lehetőségekkel és gazdasági összefüggésekkel.
... Az igazi írástudó hivatása épp az, hogy e gazdasági és egyéb praktikus lehetőségekre és szükségszerűségekre nem tekintve, ébren tartsa e földön a tiszta erkölcs és logika tekintélyét és tudatát.'
Babits Mihály: Az írástudók árulása 10. (részlet)

Pilinszky János (1921. november 25. - 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője.

Pilinszky János: Amiként kezdtem
 
Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul űl pohár bora előtt.

Rippl-Rónai József (1861. május 23. - 1927. november 25.)


A modern magyar festőművészet egyik vezéralakja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/r/rippl-ro/index.html

Ady Endre (1877. november 22. - 1919. január 27.)


 
A XX. sz. legnagyobb magyar költőinek egyike.
 

Csorba Győző (1916. november 21. - 1995. szeptember 13.)

Kossuth-díjas költő, műfordító.
 
http://www.pim.hu/object.B70EB587-8702-4E72-A7B0-9E1DAF9E1113.ivy

Vörösmarty Mihály (1800. december 1. - 1855. november 19.)

Költő, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja.

'Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.'

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/253.html

Csokonai Vitéz Mihály (1773. november 17. - 1805. január 28.)


 
A magyar irodalom egyik legjelentősebb költője.
 
http://www.literatura.hu/irok/felvil/csokonai.htm

Áprily Lajos (1887. november 14. - 1967. augusztus 6.)


József Attila-díjas (1954) költő, műfordító.
 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00003/00400.htm

A magyar nyelv napja

Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, hogy a figyelmet ráirányítsa a szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre.
November 13. meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ezen a napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.

 
'Köszönöm, édes anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét
S megengedted, hogy szívem dobogását
Magyarul muzsikáljam'

(Sajó Sándor - A magyar nyelv /részlet/)

Határ Győző (1914. november 13. - 2006. november 27.)


Kossuth-díjas író, költő, műfordító, filozófus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Lehel Ferenc (1885. november 13. - 1975. augusztus 23.)

Festő, művészettörténész, művészetkritikus.
 
http://www.magyarmuzeumok.hu/targy/1478_ki_fedezte_fel_csontvary_muveszetet
 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/lehel-ferenc-1660

Sajó Sándor (1868. november 13. - 1933. február 2.)


Költő, tanár, drámaíró.

Kokas Ignác (1926. március 4. - 2009. november 11.)

A gesztusfestészet kiváló hazai képviselője.

'Van abban igazság, hogy a művészetet tanítani nem lehet. Azt viszont szentül hittem (sokat fáradoztam érte), lehet olyan szellemi, szakmai, emberi légkört teremteni, amiben a tehetség adományai megtermékenyülhetnek. Az sem volt könnyű - a mesternek - addig-addig settenkedni, hogy mindent a növendékek fedezzenek fel (pl. mi a különbség az imitáció és a megjelenítés között, vagy milyen szépen tud mesélni a szín és a vonal stb.) Nem elég tudni ezekről, birtokolni kell.'

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kokas_Ign%C3%A1c

Katona József (1791. november 11. - 1830. április 16.)


 
A magyar drámairodalom kiemelkedő alakja.

Radnóti Miklós (1909. május 5. - 1944. november 9.)


A modern magyar líra kiemelkedő képviselője.

 
https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k

Tóth Árpád (1886. április 14. - 1928. november 7.)


Költő, műfordító.
 
http://www.youtube.com/watch?v=A2BaUi8Fbpg

Erkel Ferenc (1810. november 7. - 1893. június 15.)


Zeneszerző, karmester, zongoraművész.
A nemzeti opera megteremtője, a Himnusz megzenésítője.


Hamvas Béla (1897. március 23. - 1968. november 7.)

Író, filozófus, esztéta.
 
'Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy az a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget.'

Kocsis Zoltán (1952. május 30. - 2016. november 06.)


A magyar komolyzene egyik legnagyobb alakja. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű karmester és zongoraművész.

Garay János (1812. október 10. - 1853. november 5.)

Költő, író, újságíró.
 
'Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!'
 
Garay János: Vezérhang (részlet)
 
http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/garay.htm

Tisztelettel emlékezve!


 

https://www.youtube.com/watch?v=mlPay_BX6co

Kosztolányi Dezső (1885. március 29. - 1936. november 3.)

Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja.
 

'A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa.'
 
http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Kosztolanyi.htm

Illyés Gyula (1902. november 2. - 1983. április 15.)


Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, műfordító.

Emlékezzünk...

'... ma mindegy, hogy ki volt szegény, és ki gazdag,
a gyertya mindenhol csak koppanásig él,
kőből gőgös lángot hiába faragnak,
mert egyszer azt is porrá csókolja a szél...'

(Fövényi Sándor: Apámért /részlet/)
 
https://www.youtube.com/watch?v=SvrtnIBFFlg

Gárdonyi Géza (1863. augusztus 3. - 1922. október 30.)

Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. A 19?20. századforduló magyar irodalmának máig kiemelkedő alakja.
 
'... szép rezgések mindenki lelkében keletkeznek, de nem mindenki tudja vászonra, kőre, papirosra marandósítani. Csak a művész! A művész, az igazi művész! Mentül igazibb művész, antul sikerültebben. Legsikerültebben az a művész, aki azt a szép-rezgést úgy tudja formába önteni, hogy aki az alkotását nézi, vagy hallja, vagy olvassa, csak azt a szép-rezgést érzi, amelyet a művész érzett, mikor a műve fogant, mikor a művet alkotta, és befejezte...'
Gárdonyi Géza: Ida regénye /részlet/

Kazinczy Ferenc (1759. október 27. - 1831. augusztus 23.)


 
Író, költő, a nyelvújítás vezéralakja.

 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/k/k10553.htm

1956. október 23-ra emlékezve!

'1956 október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek naplójában. A bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nem volt másik nap, amely világosabban mutatta volna az ember csillapíthatatlan igényét a szabadságra - bármily kicsi is az esély a sikerre, bármi legyen is az áldozat' (John F. Kennedy)
 
Méltósággal és tisztelettel őrizzük emlékét!

Krúdy Gyula (1878. október 21. - 1933. május 12.)Író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere.

Balassi Bálint (1554. október 20. - 1594. május 30.)

A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.
 
'... nem tagadhatni, hogy mint sas az több apró madarak előtt, úgy ő minden magyar elméjek előtt az magyar nyelvnek dicsősége...' (Előszó Balassi Bálint verseihez, 1613 után)
/Rimay/

Déry Tibor (1894. október 18. - 1977. augusztus 18.)


Kossuth- és Baumgarten-díjas író.
 

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/dery.htm

Gulácsy Lajos (1882. október 12. - 1932. február 21.)

Művészete a preraffaelitizmus magyar változata, hatott rá a szimbolikus szecesszió és az expresszionizmus, késői víziói már néhol a szürrealistákhoz közelítették életművét.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/g/gulacsy/

Ottlik Géza (1912. május 9. - 1990. október 9.)


Író, műfordító.

http://www.pim.hu/object.ffac4b44-60e0-4a02-a361-54d8c793e910.ivy

Megjelent!


 
SÁRHELYI ERIKA: Hétköznapi józanság
 
című verseskötete.
 

A kötet előrendelhető.
 
http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/hetkoznapi-jozansag

Tisztelettel az aradi vértanúk emléke előtt

* Aulich Lajos honvéd tábornok (1793-1849)
* Damjanich János honvéd tábornok (1804-1849)
* Dessewffy Arisztid gróf, honvéd tábornok (1802-1849)
* Kiss Ernő honvéd altábornagy (1799-1849)
* Knezić Károly honvéd tábornok (1808-1849)
* Láhner György honvéd tábornok (1795-1849)
* Lázár Vilmos honvéd ezredes (1815-1849)
* Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok (1819-1849)
* Nagysándor József honvéd tábornok (1804-1849)
* Poeltenberg Ernő lovag, honvéd tábornok (1813-1849)
* Schweidel József honvéd tábornok (1796-1849)
* Török Ignác honvéd tábornok (1795-1849)
* Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok (1807-1849)

Szabó Magda (1917. október 5. - 2007. november 19.)

Kossuth-díjas író, költő, műfordító.

'A te életeden csak az Úr fordíthat, és ha fordítani akar, akkor már meg is tette, és elrendelte a születésed percében, elkárhozol e vagy üdvözülsz. Ami a születésed és a halálod között történik, az nem számít. Az csak egy pillanat.'
( Sz. Magda: Kiálts, város!/részlet/)

http://www.pim.hu/object.60A209D4-4AD3-4BBA-A418-4221B5DA8FA9.ivy

Madách Imre (1823. január 21. - 1864. október 5.)


Költő, író. A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja.
 
' Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.'

Szabó Lőrinc (1900. március 31. - 1957. október 3.)


Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja.

http://www.pim.hu/object.D1446C98-6CAD-474D-8508-A2E555A4144C.ivy

Szép Ernő (1884. június 30. - 1953. október 2.)


Költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző.
 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/14949.htm

Sütő András (1927. június 17. - 2006. szeptember 30.)

Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író.
 
'Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.'(Sütő András)
 
http://www.pim.hu/object.6B2035C0-08C5-446E-8681-C20FC829B6E5.ivy
 
http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/04/460.html

Benedek Elek (1859. szeptember 30. - 1929. augusztus 17.)

Újságíró, író, 'a nagy mesemondó'.

'Mi hasznom benne? - én nem kérdezem. Csak ültetek a jövő nemzedéknek!'
(Benedek Elek: Öreg faültető éneke)

http://elek-apo.blogspot.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek

Aba-Novák Vilmos (1894. március 15. - 1941. szeptember 29.)


Festő, grafikus.

http://www.hung-art.hu/magyar/a/aba_nova/index.html

Tompa Mihály (1817. szeptember 28. - 1868. július 30.)


Költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője.
 

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/tompa.htm

Kisfaludy Sándor (1772. szeptember 27. - 1844. október 28.)


'Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nádszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek: szóval, a nyelv lelke a nemzetnek.'
(Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei - Előszó)

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/kisfals.htm

Sinka István (1897. szeptember 24. - 1969. június 17.)

Kossuth-díjas költő, író.
 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC13280/13894.htm

Benedek Marcell (1885. szeptember 22. - 1969. május 30.)


Író, irodalomtörténész és műfordító.

 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/01513.htm

Faludy György (1910. szeptember 22. - 2006. szeptember 1.)

Kossuth-díjas költő, műfordító, író.

 
http://www.pim.hu/object.1CFDE8B2-BB8F-429E-9427-7B7E62EA323B.ivy

Tamási Áron (1897. szeptember 20. - 1966. május 26.)


Kossuth-díjas író.

 
http://www.pim.hu/object.63236477-E454-42CC-9E43-6A4DE1CC7D37.ivy

Csoóri Sándor (1930. február 3. - 2016. szeptember 12.)


A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
 

Csoóri Sándor: Országlásom a télben
 

Tíz felé nem futhatok,
tíz halált nem halhatok,
hát kivárom azt az egyet,
amelytől leroskadok.
 
Országlásom a télben
hópehely-királyság csak,
száz felé indulásom:
egyetlen indulás csak.

Tersánszky Józsi Jenő (1888. szeptember 12. - 1969. június 12.)


Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, a 20. századi magyar prózairodalom egyik kiemelkedő alakja.
 

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/tersansz.htm

Izsó Miklós (1831. szeptember 9. - 1875. május 29.)


Szobrász, a XIX. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/i/izso/

Móricz Zsigmond (1879. június 29. - 1942. szeptember 5.)

Író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja.

'Mennyi ember van, aki fontosnak, szükségesnek, elkerülhetetlennek látja, hogy elmondja életét!
Csodálatos az emberekben a közlési vágy.'
Móricz Zsigmond

Sánta Ferenc (1927. szeptember 4. - 2008. június 6.)


Kossuth-díjas író.

'Megérteni akkor kezdünk valamit, amikor beszédünk tárgyává tesszük, és sajátunknak akkor mondhatjuk, amikor megtaláltuk a nevét.'

Szepes Mária (1908. december 14. - 2007. szeptember 3.)


Szepes Mária: Bizonyosság
 
Békülj ki magaddal. S a világ megbékül veled.
Tudom ez csaknem lehetetlen, a legnehezebb.
Az anyag csapdáját mégis elkerüli szellemed.

Fadrusz János (1858. szeptember 2. - 1903. október 25.)

Szobrászművész, a XIX. századi magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, számos országos hírű remekmű alkotója.
 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03975/04031.htm
 

 

Szőnyi István (1894. január 17. - 1960. augusztus 30.)

Festőművész, grafikus.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/s/szonyi/index.html

Karinthy Frigyes (1887. június 25. - 1938. augusztus 29.)

Író, költő, műfordító.

'A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel.'
 
Karinthy Frigyes

Fejes Endre (1923. szeptember 15. - 2015. augusztus 25.)


Kossuth- és József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. – 1991. augusztus 23.)

Költő, műfordító, esszéíró.
 

Nemes Nagy Ágnes: Fák
 
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Mozdíthatatlan függönyök.
 
Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.
 
És a folyót a fák mögött,
vadkacsa néma szárnyait,
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.

Augusztus 20. - Szent István ünnepe


 

https://www.youtube.com/watch?v=TkTic-SO1E4

Szász Endre (1926. január 7. – 2003. augusztus 18.)


Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus.

 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szasz-endre-239

Déry Tibor (1894. október 18. – 1977. augusztus 18.)

Kossuth- és Baumgarten-díjas író.

Benedek Elek (1859. szeptember 30. – 1929. augusztus 17.)

Újságíró, író, „a nagy mesemondó”.
 
'Mi hasznom benne?- én nem kérdezem. Csak ültetek a jövő nemzedéknek!'
(Benedek Elek: Öreg faültető éneke)
 
http://elek-apo.blogspot.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek

Juhász Ferenc (Biatorbágy, 1928. augusztus 16. –)

Költő, szerkesztő.

“Én ember vagyok, élnem kell, temetnem.
Látomás-hit agyból, szívből, betűből.
S adsz időt a teremtést befejeznem?“
 
Juhász Ferenc: A sóhajtalan sóhaj (részlet)

Holló László (1887. március 6. – 1976. augusztus 14.)


Kossuth-díjas magyar festő.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/h/hollo/

Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884. július 1. – 1975. augusztus 14.)

Kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert, magyar szobrászművész.
 

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/k/kisfalu/

Bródy Sándor (1863. július 23. – 1924. augusztus 12.)

Író, drámaíró és publicista.
 

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/brody.htm

Heltai Jenő (1871. augusztus 11. – 1957. szeptember 3.)

Író, költő, újságíró.

“A könyv mindenkinek ugyanazt mondja, de nem mindenki tudja olvasni.”

 
http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/heltaij.htm

Kodolányi János (1899. március 13. – 1969. augusztus 10.)


A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb regényírója, világirodalmi rangú epikus.

 
http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/kodolany.htm

Kölcsey Ferenc (1790. augusztus 8. – 1838. augusztus 23.)

A Himnusz költője.
 

“Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség.”
Kölcsey Ferenc

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/kolcsey.htm

Lengyel Dénes (1910. augusztus 7. – 1987. július 19.)


Író, irodalomtörténész.
 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09006/09390.htm

Babits Mihály (1883. november 26. – 1941. augusztus 4.)

Költő, író, irodalomtörténész, műfordító.

“A régi írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt: a mai a lehetõségekkel és gazdasági összefüggésekkel.
... Az igazi írástudó hivatása épp az, hogy e gazdasági és egyéb praktikus lehetõségekre és szükségszerûségekre nem tekintve, ébren tartsa e földön a tiszta erkölcs és logika tekintélyét és tudatát.”
Babits Mihály: Az írástudók árulása 10. (részlet)

Gárdonyi Géza (1863. augusztus 3. – 1922. október 30.)

''Ma állapítottam meg teljes precizitással, hogy örök művek csak azok az irodalomban, amelyek minden korú, minden műveltségi fokú emberben azonos rezgést keltenek. Tehát a nagy mélységű művek, az örök emberi érzések azon művei, amelyek a végtelenséggel érintkeznek.''
 
(Gárdonyi Géza: Titkosnapló - Napló 1915-1922)

Paál László (1846. július 30. – 1879. március 3.)


A barbizoni iskola, a plein air tájképfestészet sajátosan magyar egyénisége.
 
http://mek.oszk.hu/01400/01448/html/eletrajz.htm

Tompa Mihály (1817. szeptember 28. – 1868. július 30.)


Magyar költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője.

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/tompa.htm

Koszta József (1861. március 27. – 1949. július 29.)


Kossuth-díjas magyar festő, az ún. Alföldi iskola egyik kiemelkedő képviselője.
 
http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/k/koszta/

Mészöly Miklós (1921. január 19. – 2001. július 22.)

Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

„Az egyszerű igazság: madárszárny-villanás. Rajban-csapatban csak az okosság röpköd.”
 
(A tágasság iskolája - Naplójegyzetek)

Kassák Lajos (1887. március 21. –1967. július 22.)


Költő, író, képzőművész, a magyar avantgarde legjelesebb képviselője.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/k/kassak/index.html

Somló Tamás (1947. november 17. – 2016. július 19.)

Zenész, énekes, dalszerző, a magyar könnyűzenei élet emblematikus alakja.
 
https://www.youtube.com/watch?v=C-kTBgk_kAc

Nagy László (1925. július 17. – 1978. január 30.)


Kossuth-díjas magyar költő, műfordító.
 
https://www.youtube.com/watch?v=z7LjlTh_oR4

Füst Milán (1888. július 17. – 1967. július 26.)

Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta.
 
'Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatalan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott'

Füst Milán: A magyarokhoz /részlet/

Csontváry Kosztka Tivadar (1853. július 5. – 1919. június 20.)

Magyar festő.

“Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.”

http://www.hung-art.hu/magyar/c/csontvar/index.html

Szinyei Merse Pál (1845. július 4. – 1920. február 2.)


A magyar festészet egyik legnagyobb alakja, a hazai plein air festészet megteremtője.

http://www.hung-art.hu/magyar/s/szinyei/

Szilágyi Domokos (1938. július 2. – 1976. november 2.)


Költő, irodalomtörténész.

Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884. július 1. – 1975. augusztus 14.)


Kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert, magyar szobrászművész.

http://www.hung-art.hu/magyar/k/kisfalu/

Móricz Zsigmond (1879. június 29. – 1942. szeptember 5.)

Magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja.

“Mennyi ember van, aki fontosnak, szükségesnek, elkerülhetetlennek látja, hogy elmondja életét!
Csodálatos az emberekben a közlési vágy.”
Móricz Zsigmond

Karinthy Frigyes (1887. június 25. – 1938. augusztus 29.)

Író, költő, műfordító.

“A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel.”
Karinthy Frigyes

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/karinthy.htm

Örkény István (1912. április 5. – 1979. június 24.)

Kossuth-díjas író, a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője.
 
“Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!”
 
http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/orkeny.htm

Fekete István (1900. január 25. –1970. június 23.)

Író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója.

“Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma- vagy hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.”

http://www.nimfea.hu/programjaink/fek.htm

Weöres Sándor (1913. június 22. – 1989. január 22.)

Kossuth-díjas és Baumgarten-díjas költő, író, műfordító, irodalomtudós.

“Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Weores.htm

Kiss Dénes (1936. január 1. –2013. június 21.)

József Attila-díjas magyar író, költő, műfordító.

„Emberpróba a versírás, a költészet. Jellempróba, lélekpróba. S csak akinek a fájdalomból is juttat annyit a sors, mint az örömből, az boldogul méltón - akár boldogtalanságában is. Csak akit úgy próbáltat meg a világ, hogy a gyönyörűségtől a szenvedésig ívelő égboltok alatt jár, napsütésekből szüntelen villámlásokba lépve át, annak elevenéből tép ki úgy szavakat, amelyek a papíron is föllüktetnek, mint az élő testből kiszakított szív, lobbant föl olyan látomásokat, amelyekbe beleborzongunk. Csak aki keserveit is úgy képes világgá sikoltani-dúdolni, hogy belerázkódik a föld, belesötétül a nap, annak irgalmaz az idő. Nem, nem az örökkévalóság; az EMBER ideje. Bordáink között fehér szelek fújnak, egyre többször átsüvítenek csontvelőig hatolóan az elmúlás didergető üzenetei. Árultatások és hűségek égetik-forrasztják emberré azt a masszát, amelynek éppen úgy részei silányságaink, mint erényeink. A költészet emberpróba, folytonos hétpróbáltatás. Nem betű, nem magánbeszéd, de közkiáltozás, közéneklés. Megbocsáthatatlan, amit hiábavalóan hányunk papírra. Júdás-tett harminc ezüstpénzért!”
Kiss Dénes

Csontváry Kosztka Tivadar (1853. július 5. – 1919. június 20.)

Magyar festő.

“Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.”

http://www.hung-art.hu/magyar/c/csontvar/index.html

Than Mór (1828. június 19. –1899. március 11.)


Festőművész, a 19. századi magyar festészet jelentős alakja.
 
http://www.hung-art.hu/magyar/t/than/

Derkovits Gyula (1894. április 13. –1934. június 18.)


Festő és grafikus.
 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03014/03257.htm

Ferenczy Béni (1890. június 18. – 1967. június 2.)

Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus.

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/muveszet/ferenczyb/ferenczyb.html

Ferenczy Noémi (1890. június 18. – 1957. december 20.)


Gobelinművész, festőművész, a legkiemelkedőbb magyar gobelinművészek egyike.

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/muveszet/ferenczyn/ferenczyn.html

Sütő András (1927. június 17. – 2006. szeptember 30.)

Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író.

“Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.”
(Sütő András)

http://www.pim.hu/object.6B2035C0-08C5-446E-8681-C20FC829B6E5.ivy

http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/04/460.html

Tersánszky Józsi Jenő (1888. szeptember 12. – 1969. június 12.)

Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, a 20. századi magyar prózairodalom egyik kiemelkedő alakja.

“A fordítottját csináltam annak, amit gyermekkoromban. Akkor egész nap lebzseltem, és este sunyi, jámbor pofával somfordáltam szüleim elé. Itt meg a művészek között adtam a ledér, javíthatatlan szoknyavadászt és borisszát: de otthon, a négy fal között kétségbeesett komolysággal ültem a papír elé, és összeszorított fogakkal küzdöttem a kifejezéssel. … Olyat akartam írni, amilyet senki még. Nem volt mintám, nem volt esztétikám, mindent magamból merítettem, a legnagyobb küszködéssel és a legszentebb írói áhítattal.” (Tersánszky Józsi Jenő)

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/tersansz.htm

Kaffka Margit (1880. június 10. –1918. december 1.)

A magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója.

“Csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk.”

http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/kaffka_margit.htm

87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok

2016. június 9 - 13.
 
'Az Ünnepi Könyvhét, a magyar irodalom és a minőségi könyvkiadás egész Európában páratlan hagyományú és kisugárzású rendezvénye.'

 
Az évtizedes múltra visszatekintő könyvünnep hagyományosan a magyar irodalom, jelesül a kortárs írók seregszemléje. Öt napon át a hazai és határon kívüli magyar könyvkiadók pavilonjaiban ismerkedhetnek meg a könyvszerető érdeklődők az erre az időszakra megjelentetett művekkel, amelyeket alkotóik dedikálnak az olvasóknak. A szervesen kapcsolódó gyermekkönyvnapok programjai és könyvei a kicsik és nagyobbak, az eljövendő felnőtt könyvszeretők figyelmére összpontosítanak.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Juhász Gyula: Trianon (részlet)

'Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény.'

 
https://www.youtube.com/watch?v=ENXaPp6zGqg

Ferenczy Béni (1890. június 18. – 1967. június 2.)


Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus.

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/muveszet/ferenczyb/ferenczyb.html

Feszty Árpád ( 1856. december 21. – 1914. június 1.)


Magyar festőművész.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/f/feszty/index.html

http://mek.oszk.hu/01500/01591/html/elemzes.htm

Balassi Bálint (1554. október 20. – 1594. május 30.)

A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.

“Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak”
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Balassi.htm

Izsó Miklós (1831. szeptember 9. –1875. május 29.)


Szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/i/izso/

Mikszáth Kálmán (1847. január 16. – 1910. május 28.)

Író, újságíró, szerkesztő.

 
'Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma.'
/Mikszáth Kálmán/

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Mikszath.htm

Pilinszky János (1921. november 25. – 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője.

Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul űl pohár bora előtt.
(Pilinszky János: Amiként kezdtem)

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Pilinszky.htm

Tamási Áron (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)

Kossuth-díjas magyar író.

'- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam: - Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.'

T.Á.:Ábel Amerikában (részlet)

Orbán Ottó (1936. május 20. – 2002. május 26.)

Költő, esszéíró, műfordító.
 

'Korszakos jelentés nélkül a költészet csak modor. '
(Orbán Ottó - Az új avantgardhoz )

Ligeti Miklós (1871. május 19. – 1944. december 10.)


A 19. és 20. század fordulójának egyik legjelesebb magyar impresszionista szobrásza.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/l/ligeti_m/index.html

Páskándi Géza (1933. május 18. – 1995. május 19.)

Író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista.

“Van, ami olvasandó, van, ami mondandó, de mind-mind megírandó, mert költészetben szégyen nincsen; akár a születés, akár a halál, oly szégyentelen a líra.“

(részlet a Tű foka c. kötetből)

http://vmek.niif.hu/02200/02227/html/03/1222.html

Dsida Jenő (1907. május 17. –1938. június 7.)

Erdélyi magyar költő.
 

http://www.youtube.com/watch?v=A-2oM-DYcbs
 

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/dsida.htm

Krúdy Gyula (1878. október 21. –1933. május 12.)


Író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere.
 

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Krudy.htm

Kányádi Sándor (1929. május 10. –)

Kossuth-díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

“A gyerekeknek minden javakból a legjobbat szoktuk juttatni - a versekből, az irodalomból is azt kellene.”

http://www.pim.hu/object.217F966C-6108-4AE0-B9E6-0D1D929CA76D.ivy

Vajda János (1827. május 7. – 1897. január 17.)

Költő, író, publicista.
 

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Vajda.htm

Berzsenyi Dániel (1776. május 7. – 1836. február 24.)

'Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.'
(Berzsenyi Dániel)

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/berzsenyi.htm

Romhányi József (1921. március 8. – 1983. május 7.)

Író, költő, műfordító, érdemes művész.

'Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán:
- Ez mind kontár! Sarlatán!
Mit gügyögnek, locsognak
szerencsétlen bocsoknak!
Oly negédes némelyik,
hogy már szinte émelyít.
Te szent múzsa, irgalmazz,
milyen ócska rímhalmaz!'

Romhányi József : Medve tanköltemény (részlet)

Radnóti Miklós (1909. május 5. – 1944. november 9.)

'Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék'
 

https://www.youtube.com/watch?v=PcPmokVbz3A

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Radnoti.htm

Jókai Mór (1825. február 18. – 1904. május 5.)

Regényíró, a „nagy magyar mesemondó”.

 
'A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe.'

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Jokai.htm

Lázár Ervin (1936. május 5. –2006. december 22.)

Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

“Mindenki maga állítja elő érdemeit, és csúfságait is persze. Hogy mi az érdem és mi a csúfság? Nem túl bonyolult, minden józan értelmű ember meg tudja ítélni, ha egy kis fáradságot szentel neki. Önmagát pedig mindenki kénytelen megítélni, ha akarja, ha nem. S mindenki igazi bírája: önmaga. Elfogultak, önimádók, tévelygők, aranyborjú-imádók? Akkor is van egy másodperc, egy sajgó sejtés, egy csöppnyi keserű íz, ami kikezdi a mondvacsinált örömöket, a látszatsikert, a látszatéletet. Ez a büntetés. Súlyosabb mindennél.”
(Napló 1988. július 11.)

Munkácsy Mihály (1844. február 20. – 1900. május 1.)A XIX. századi realista festészet egyik legkiemelkedőbb képviselője.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/m/munkacsy/

Szerb Antal (1901. május 1. – 1945. január 27.)

Író, irodalomtörténész.

“Ha valamiben biztos vagyok, ha maradt még valami, amire azt a komoly szót használhatom, hogy 'szent hitem', akkor az az irodalom elkerülhetetlen, emberileg örök voltában való hit.”
(Szerb Antal: Könyvek és ifjúság elégiája)

http://www.magyarulbabelben.net/works/hu/Szerb_Antal/biography

Jékely Zoltán (1913. április 24. – 1982. március 19.)


Író, műfordító, József Attila-díjas költő.
 

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/296.html

Herman Lipót (1884. április 24. – 1972. július 1.)

Festő, grafikus. Munkácsy Mihály-díjas és érdemes művész.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/h/herman/index.html

Tömörkény István (1866. december 21. – 1917. április 24.)


Író, újságíró.
 

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/tomorken.htm

Zelk Zoltán (1906. december 18. – 1981. április 23.)

Baumgarten-díjas, József Attila- és Kossuth-díjas magyar költő, prózaíró.

Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy!
 
Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de Ki az ág?

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/zelk.htm

Váci Mihály (1924. december 25. – 1970. április 16.)

Költő, műfordító.

'Sokan kiáltoznak, s ha arra vágytok
hogy hallatsszon hangotok,
ti ne úgy legyetek hallhatóvá, hogy
a lármán túlharsogjatok:
- hajoljatok közel az emberek arcához,
s közelről, halkan szóljatok.'

Váci Miháy: Emberi közelségből /részlet/

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/vacim.htm

Illyés Gyula (1902. november 2. – 1983. április 15.)


Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, műfordító.

 
http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Illyes.htm

Tóth Árpád (1886. április 14. – 1928. november 7.)


Költő, műfordító.

http://www.youtube.com/watch?v=A2BaUi8Fbpg

ÁPRILIS 11. A KÖLTÉSZET NAPJA

'Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fûszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.' J.A.: Nem én kiáltok /részlet/
 
Kép:
Cene gál István: Nem én kiáltok c. festménye

http://dunapart-cafe.net/index.php?page=picshow&id=24572&catid=main

József Attila (1905. április 11. – 1937. december 3.)

Posztumusz Kossuth és Baumgarten-díjas költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.

http://dunapart-cafe.net/index.php?page=showasp&id=574&catid=main

József Attila: Óda c. verse, Wéber Ferenc előadásában

Márai Sándor (1900. április 11. – 1989. február 21.)

Író, költő, újságíró.

'A szavakat (...) pontosan kell használni az életben, ha azt akarjuk, hogy értékük legyen.'
/Márai S./

Hegedüs Géza (1912. május 14. – 1999. április 9.)

Író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus.

“Rá kell jönni, hogy a dolgokat megismerni nem kötelesség, hanem gyönyör.”
/Hegedüs Géza/

Örkény István (1912. április 5. – 1979. június 24.)

Kossuth-díjas író, a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője.

“Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!”

http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/orkeny.htm

Juhász Gyula (1883. április 4. – 1937. április 6.)

“Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.
(...)
Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.”

J.Gyula: Szavak /részlet/

Barcsay Jenő (1900. január 14. – 1988. április 2.)

Kossuth-díjas magyar festő, grafikus.

 
http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/muveszet/barcsay/barcsay.html

Szabó Lőrinc (1900. március 31. – 1957. október 3.)


Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja.

Kertész Imre (1929. november 9. –2016. március 31.)


Nobel- és Kossuth-díjas magyar író, műfordító.

Kosztolányi Dezső (1885. március 29. – 1936. november 3.)

Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja.

 
''A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa.'' (K.D.)

Rejtő Jenő (1905. március 29. - 1943. január 1.)

Magyar író.

'Milyen egyszerű lenne az élet, ha az emberek őszintén és becsületesen közölnék egymással véleményeiket, érzéseiket és gondolataikat.' (R.J.)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves dunapART-os alkotónak, olvasónak és látogatónak!


 
Kosztolányi Dezső: Húsvét
 
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
 
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
 
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -
 
kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Bartók Béla (1881. március 25. – 1945. szeptember 26.)

A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű.

http://www.youtube.com/watch?v=GkMhcfx5FvY

Hamvas Béla (1897. március 23. – 1968. november 7.)

Író, filozófus, esztéta.

“Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy az a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget.“

MÁRCIUS 21. – A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA

Kosztolányi Dezső: Induló a költőkhöz
 
Ez itt az élet, hámor és kohó -
világ költői, ide jőjjetek,
testvéri szemmel, örökös merészek,
nézzétek itt az ősi lényeget.
Látjátok-e, a zöld asztal szövetjén,
ott ugrik a véletlen, mint a nyúl,
és kavarognak a szinek veszetten,
mint álmainkba, határtalanul.
Rémítve jönnek szörnyű figurák,
a feketék, a dörgő pirosak.
Ez itt az élet karneváli tánca,
borzongató és édes iszonyat,
költőszivünk sok kendőzött alakja,
a képzeletünk lángoló salakja
olvadva, sisteregve, feketén.
Ó élet, élet, roppant költemény,
most láthatunk mezítlenül, ragyogva - -
Mi kéj.
Mi őrjítő, mi szédítő - -
Mi mély.
 

(a fotón Ruppert János: A költészet múzsája című alkotása látható)

Kassák Lajos (1887. március 21. –1967. július 22.)


Költő, író, képzőművész, a magyar avantgarde legjelesebb képviselője.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/k/kassak/index.html

Jékely Zoltán (1913. április 24. – 1982. március 19.)

Író, műfordító, József Attila-díjas költő.

 
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/296.html

Ferenczy Károly (1862. február 8. – 1917. március 18.)A nagybányai művésztelep első nemzedékének kiemelkedő képviselője.

http://www.hung-art.hu/magyar/f/ferenc_k/

1848. március 15-re emlékezve

Böröczki Mihály: PIROS-FEHÉR-ZÖLD
 
A szelek igazságát hirdeti,
a tiétek, hát higgyetek neki,
úgy bújt elő, mint hajnalban a nap,
a szabadságharc égboltja alatt,
piros-fehér-zöld összelengjetek,
és oltalmazzátok a nemzetet.
 
Fél Európát lovagolta át,
és sohase nyert méltóként csatát,
de volt ereje, ajzotta a hit
a visszakézből kilőtt nyilait,
piros-fehér-zöld összelengjetek,
és oltalmazzátok a nemzetet.
 
Bár dúlta tatár, turbános török,
az új földrészen holtig őrködött,
hát ölték-gyűrték, törték igazát,
de összeroncsolt két lábára állt,
piros-fehér-zöld összelengjetek,
és oltalmazzátok a nemzetet.
 
A pirosa az örökölt erő,
a fehér hűség szívből szívbe nő,
és Trianontól most már kőkemény
a zöld színébe beleszőtt remény,
piros-fehér-zöld összelengjetek,
és oltalmazzátok a nemzetet.
 
Hogy mi lesz vele? Várja tőletek,
hogy színeivel eggyé nőjetek,
és higgyétek, hogy úgy forr, mint a bor,
a szélbe fogott magyar trikolór,
piros-fehér-zöld összelengjetek,
és oltalmazzátok a nemzetet.
 

Fotó: hansen

Aba-Novák Vilmos (1894. március 15. – 1941. szeptember 29.)

Festő, grafikus.
 
http://www.hung-art.hu/magyar/a/aba_nova/

Bernáth Aurél (1895. november 13. – 1982. március 13.)

Kossuth-díjas festőművész, grafikus.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/b/bernath/

Than Mór (1828. június 19. –1899. március 11.)

Festőművész, a 19. századi magyar festészet jelentős alakja.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/t/than/

Bódi László /Cipő/ (1965. május 3. – 2013. március 11.)


 
http://www.youtube.com/watch?v=GCh719kB5Tk

Holló László (1887. március 6. – 1976. augusztus 14.)

Kossuth-díjas magyar festő. Az alföldi iskola egyik jeles
képviselője.

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/h/hollo/index.html

Kokas Ignác (1926. március 4. – 2009. november 11.)

A gesztusfestészet kiváló hazai képviselője.
 
'Van abban igazság, hogy a művészetet tanítani nem lehet. Azt viszont szentül hittem (sokat fáradoztam érte), lehet olyan szellemi, szakmai, emberi légkört teremteni, amiben a tehetség adományai megtermékenyülhetnek. Az sem volt könnyű - a mesternek - addig-addig settenkedni, hogy mindent a növendékek fedezzenek fel (pl. mi a különbség az imitáció és a megjelenítés között, vagy milyen szépen tud mesélni a szín és a vonal stb.) Nem elég tudni ezekről, birtokolni kell.'
 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kokas_Ign%C3%A1c

Paál László (1846. július 30. – 1879. március 3.)


A barbizoni iskola, a plein air tájképfestészet sajátosan magyar egyénisége.

 
http://mek.oszk.hu/01400/01448/html/eletrajz.htm

Arany János (1817. március 2. – 1882. október 22.)

'Nekem áldott az a bölcső,
Mely magyarrá ringatott'

(Arany J.: Kozmopolita költészet - részlet)
 
http://www.youtube.com/watch?v=8Btn0MAqfW0

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/aranyj.htm

Zichy Mihály (1827. október 14. – 1906. március 1.)

Festő, grafikus, az illusztrálás és a magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja és úttörője.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/z/zichy/index.html

Devecseri Gábor (1917. február 27. – 1971. július 31.)

“Csak szó vagyok. Hol is nyílhatna lényem
létre, ha nem Benned, te szép?
Éled a réten a vándor, ki naptól
föl nem perzselt földre csak néha lép.

Csak szó. De annak is tartalma tőled
árad belém. Nem érvel, csak ragyog,
csak létezik. Rád nézek és beszéd nem,
csak hang vagyok. Csak hallgatás vagyok.”

Devecseri Gábor: Csak szó vagyok (részlet)

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/devecser.htm

Berzsenyi Dániel (1776. május 7. – 1836. február 24.)


 
'Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.'
(Berzsenyi Dániel)

Február 21. - Az anyanyelv nemzetközi napja

Soha ne feledjük, amíg idegen nyelveket tudni szép, addig a hazait „lehetségig művelni” kötelesség! (Kölcsey Ferenc)

Fodor Ákos (1945. május 17. – 2015. február 21.)

Költő, műfordító.

'Hallomásból tudom, hogy megszülettem.
Életem azt pletykálja: meghalok.
- Valami más (aminek nevére se leltem)
biztosít: az is csak múló állapot.'

Fodor Ákos

Gulácsy Lajos (1882. október 12. –1932. február 21.)


Művészete a preraffaelitizmus magyar változata, hatott rá a szimbolikus szecesszió és az expresszionizmus, késői víziói már néhol a szürrealistákhoz közelítették életművét.

http://www.hung-art.hu/magyar/g/gulacsy/

Márai Sándor (1900. április 11. – 1989. február 21.)

'Írni sokféleképpen lehet. Van, aki egy szobában ül és ír, nem csinál semmi mást. Ezek boldogok. (...) Aztán vannak, akik úgy forgatják a tollat, mint a tőrt és kardot, vérrel írnak. (...) Ezek az írók, akiknek az írás csak eszköz, mert meg akarják változtatni a világot, ezek a boldogtalan írók, akik hatalmasok, mert van szellemük és erejük, de nincs bennük csend és áhítat, s ezért boldogtalanok. Ezek, akik le tudnak döfni egy szóval egy királyt, vagy a világrendet, de nem tudják kifejezni azt, ami az élet titkosabb értelme, az elragadtatást, hogy itt élünk a földön, a boldogságot, hogy nem vagyunk egyedül.'
(Márai Sándor)

Munkácsy Mihály (1844. február 20. – 1900. május 1.)A XIX. századi realista festészet egyik legkiemelkedőbb képviselője.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/m/munkacsy/

Jókai Mór (1825. február 18. – 1904. május 5.)


A magyar romantikus próza legnagyobb alakja.

 
“Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek.” J.M.

Barabás Miklós (1810. február 10. – 1898. február 12.)


A magyar biedermeier festészet legkiválóbb mestere, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/b/barabas/index.html

Móra Ferenc (1879. július 19. – 1934. február 8.)

Író, újságíró

“Minden irodalmi irány jogosult, ha művészi nívón áll - kivéve az unalmast.” (M.F.)

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/mora.htm

Dési Huber István (1895. február 6. – 1944. február 25.)Kossuth-díjas magyar festőművész, grafikus.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/d/desi_hub/index.html

Kisfaludy Károly (1788. február 5. – 1830. november 21.)Költő, drámaíró, festő. A reformkori irodalmi élet fő szervezője, az Aurora szerkesztője, az Aurora-kör elindítója, a magyar novella egyik első meghonosítója.

 

 
'Szülőföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még szülőföldem!
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől'.

Szülőföldem szép határa (részlet)

Csoóri Sándor (1930. február 3. –)

Költő, esszéíró, prózaíró.

“Amit megéltem: az voltam én,
naponkint más jaj, más öröm,
a halál közelében nagy szél,
nyársuhanás és hóözön“

Csoóri Sándor: Rejtett önarckép /részlet/

Szinyei Merse Pál (1845. július 4. – 1920. február 2.)


Festő, a magyar plein air festészet megteremtője.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/s/szinyei/index.html

Eötvös József (1813. szeptember 3. – 1871. február 2.)

“S ilyen legyen dalom: egy villám fénye,
Egy könny, kimondva ezrek kínjait;

Kit nem hevít korának érzeménye,
Szakítsa ketté lantja húrjait.”

(Eötvös J.: ÉN IS SZERETNÉM... részlet)

 
http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/eotvos.htm

Hollósy Simon (1857. február 2. – 1918. május 8.)


Festő, a nagybányai művésztelep alapító tagja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/h/hollosy/index.html

Nagy László (1925. július 17. – 1978. január 30.)


Kossuth-díjas magyar költő, műfordító.

 
https://www.youtube.com/watch?v=zZfWSlxxs0I

Czóbel Béla (1883. szeptember 4. – 1976. január 30.)


Kossuth-díjas magyar avantgárd festő.
 
http://www.hung-art.hu/magyar/c/czobel/

Csokonai Vitéz Mihály (1773. november 17. – 1805. január 28.)

A magyar irodalom egyik legjelentősebb költője
 
'Bódult emberi nem, hát szabad létedre
Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre?
Tiéd volt ez a főld, tiéd volt egészen,
Melyből most a kevély s fösvény dézmát vészen.
Mért szabtál hát határt önfiaid között;
Ládd-é már egymástól mind megkülönözött.
Az enyim, a tied mennyi lármát szűle,
Miolta a miénk nevezet elűle.'
 
(Cs. V. M.: Az estve)

Benczúr Gyula (1844. január 28. – 1920. július 16.)


Festő, a 19. századi magyar akadémikus történeti festészet egyik jelentős alakja.
 

http://www.hung-art.hu/magyar/b/benczur/index.html

Ady Endre (1877. november 22. – 1919. január 27.)

'Engem mindig félig szerettek,
Van jogom, hogy gonosz lehessek
S úgy haljak meg, hogy nagyon fájjon,
Kik szivüket úgy óvták tőlem.

Ez az egyetlen tartozásom
S ezt az egyet játszva lerázom.
Engem mindig félig szerettek
S én nem szerettem senkit, senkit.'

Engem félig szerettek /részlet/

Tamkó Sirató Károly (1905. január 26. – 1980. január 1.)


József Attila-díjas magyar költő.

 
http://mek.niif.hu/01100/01149/html/tamko.htm

MEGHÍVÓ

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és családját
 
2016. február 5-én 17 órára a könyvtár előadótermébe,
 
BÖRÖCZKI MIHÁLY : IDŐRENDBEN
 
című 10. önálló verseskötetének szerzői estjére, a költő 70. születésnapján.
 

 
Az est házigazdája:
 
Dr. Bokányi Péter
főszerkesztő-helyettes
 
Közreműködik:
Szalai András versmondó
Zsapka Attila énekmondó

Fekete István (1900. január 25. – 1970. június 23.)


Író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója.

“Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma- vagy hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.”

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Kölcsey Ferenc, 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve, 1989 óta, január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.

http://www.youtube.com/watch?v=0Q6UFEjZBQk

' őrizzük meg a kultúránk ,
amire hazát, jövőt építhetünk '

Weöres Sándor (1913. június 22. – 1989. január 22.)'Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.'

Gross Arnold (1929. november 25. – 2015. január 22.)Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, festőművész, a Nemzet Művésze.

Cseh Tamás (1943. január 22. – 2009. augusztus 7.)http://www.youtube.com/watch?v=LYBw6XTcww4&list=PLA0F451AB89652973
 
http://www.cseh-tamas.hu/

Madách Imre (1823. január 21. – 1864. október 5.)


Magyar író, költő.
 
' Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.' /M.I./

Mészöly Miklós (1921. január 19. – 2001. július 22.)

Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
 
„Az egyszerű igazság: madárszárny-villanás. Rajban-csapatban csak az okosság röpköd.”

(A tágasság iskolája - Naplójegyzetek)

Tornyai János (1869. január 18. – 1936. szeptember 20.)


 
Festő, az alföldi iskola kiemelkedő jelentőségű mestere.

http://www.hung-art.hu/magyar/t/tornyai/index.html

Szőnyi István (1894. január 17. – 1960. augusztus 30.)


 
Festőművész, grafikus.

http://www.hung-art.hu/magyar/s/szonyi/index.html

Vajda János (1827. május 7. – 1897. január 17.)


 
Költő, író, publicista.

Mikszáth Kálmán (1847. január 16. – 1910. május 28.)

'Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma.'

/Mikszáth Kálmán/

http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n

Barcsay Jenő (1900. január 14. – 1988. április 2.)


Kossuth-díjas magyar festő, grafikus.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/b/barcsay/

Molnár Ferenc (1878. január 12. – 1952. április 1.)Író, újságíró.
 
'Aki a gyermekek lelkében horgonyozta le írói dicsőségét, igen bölcsen cselekedett, emléke jó helyen van.' /Molnár F./

Medgyessy Ferenc (1881. január 10. – 1958. július 20.)


Kétszeres Kossuth-díjas (1948, 1957) szobrászművész, kiváló művész. A 20. századi magyar szobrászat egyik kiemelkedő egyénisége.

Madarász Viktor (1830. december 14. – 1917. január 10.)A legnagyobb magyar történeti festők egyike és a hazai romantika egyik legjelentősebb alkotója.

Gyarmathy Tihamér (1915. március 8. – 2005. január 9.)

Kossuth-díjas magyar avantgárd festő.

 
http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/g/gyarmath/

Wass Albert (1908. január 8. — 1998. február 17.)


 
Erdélyi magyar író és költő.

 
'... Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.
 
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
 
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad...'
 
(Wass Albert: Üzenet haza /részlet/)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-RfBTW8SNFg

Szász Endre (1926. január 7. – 2003. augusztus 18.)Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus.

 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szasz-endre-239

Fazekas Mihály (1766. január 6. – 1828. február 23.)

'Hajdan ütlekkel magyarázták a mi atyáink,
Hogy mi az alsó rend törvénye? kinél az igazság? -
Aki erősebb vólt, ugyan az kényére bitangolt. -
A lepocsékolt nép dühös indúlatja kanóccal
Adta jelét olykor bosszújának; de oroszlány
Szíve kevésnek vólt, hogy mint Matyi visszapofozza,
Ami goromba csapást vett a zabolátlan erőtől.'
 
(Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - A szerző az olvasókhoz /részlet/)

Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. – 1991. augusztus 23.)

Magyar költő, műfordító, esszéíró.

''...pszichikai ténynek vehetjük, hogy a tudatosság a megcsinálás módjának egyik eleme, hogy a vers a tudás és a nem tudás közötti lelki sávban készül, költői alkat szerint és egyes versek szerint is, hol az egyikhez, hol a másikhoz közelebb. A magam részéről hajlamos volnék a költői tudatosság fogalmát kettéosztani, egyfelől az anyag megragadására, vagyis a művészet döntő, formaadó, alakító mozdulatára, másfelől félig-meddig átcsúsztatnám a megírás utáni lelkiállapotra. Az összegeződő tudatosság fokát pedig, sőt az írói profizmus egy fajtáját leginkább az éber önkétellyel mérném, a többszörös anyag-megdolgozás igényével, az eltépett papírok mennyiségével. No persze az igény nem elég, szerencse (meg úgynevezett tehetség) is kell a mély anyagporhanyításhoz, a kíméletlen korrekcióhoz. Igény nélkül viszont… igény nélkül ott a sok-álarcú igénytelenség.''

(részlet, A magasság vágya c. esszégyűjteményből)

Petőfi Sándor (1823. január 1. – 1849. július 31.)

“Aki magyarul azt mondja: költő - mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen van. Példakép és mérce. Lehetett és lehet szolgaian utánozni, lehetett és lehet kerülni mindent, ami az ő modorára emlékeztet, de nem lehet megkerülni.'
 

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/petofi.htm

BÚÉK !!!!!! minden kedves dunapART-os alkotónak, látogatónak!

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén
 
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Úgy legyen!!! BÚÉK!!!!

Békés, boldog Karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves alkotónknak és látogatónknak!

'... S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.'
 

Ady Endre: Intés az őrzőkhöz /részlet/
 
Kép: Réti Kamilla: Őrzők c. alkotása

Zelk Zoltán (1906. december 18. – 1981. április 23.)

Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas magyar költő, prózaíró.

[A vers]
 
Úgy nyisd, úgy zárd a mondatot:
ami kimondatott,
vissza nem vonhatod –
ha bűnös vagy ha bűntelen
a vers – ujjlenyomatod –

http://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/zelk.htm

Kodály Zoltán (1882. december 16. – 1967. március 6.)

Háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató.
Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti.
 
'A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiterjedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait értjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” (Kodály Zoltán)

http://www.youtube.com/watch?v=UNZqcey06Yc

Lotz Károly (1833. december 16. – 1904. október 13.)


Magyar festőművész, a 19. századi akadémikus magyar falfestészet jelentős képviselője.

 
http://www.hung-art.hu/magyar/l/lotz/index.html

Tandori Dezső (1938. december 8. –)A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító.

http://www.pim.hu/object.34DA7414-9F30-44D7-8B89-5975DC8A7062.ivy

 

„A versek címei – úgy tapasztaltam –
fontosakká is válhatnak. Sok mindent
lehet velük csinálni.
Szerkezeti egységbe kerülhetnek
az anyaggal. De mi itt az anyag?
Folyamat, amelynek eljutunk
a papíron leírt első betű
által határolt kezdetétől
a papíron látható utolsó
– hiányzó –
írásjellel jelzett
– nem jelzett – végpontjáig.
Közben történik mindenféle.”

(Egy vers vágóasztala)

József Attila (1905. április 11. – 1937. december 3.)

Posztumusz Kossuth és Baumgarten-díjas költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
 
http://dunapart-cafe.net/index.php?page=showasp&id=574&catid=main
 
József Attila: Óda c. verse, Wéber Ferenc előadásában

Juhász Ferenc (1928. augusztus 16. – 2015. december 02.)

Életének 88. évében elhunyt Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas, József Attila-díjas költő, a Nemzet Művésze.
 
'A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.'
J.F.

Vörösmarty Mihály (1800. december 1. – 1855. november 19.)

Költő, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja.

“Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/253.html

Kaffka Margit (1880. június 10. –1918. december 1.)

A magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója.

“Csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk.”

http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/kaffka_margit.htm

Babits Mihály (1883. november 26. – 1941. augusztus 4.)

Költő, író, irodalomtörténész, műfordító.

“A régi írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt: a mai a lehetõségekkel és gazdasági összefüggésekkel.
... Az igazi írástudó hivatása épp az, hogy e gazdasági és egyéb praktikus lehetõségekre és szükségszerûségekre nem tekintve, ébren tartsa e földön a tiszta erkölcs és logika tekintélyét és tudatát.”
Babits Mihály: Az írástudók árulása 10. (részlet)

Pilinszky János (1921. november 25. – 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője.
 
Pilinszky János: Amiként kezdtem

Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul űl pohár bora előtt.

Rippl-Rónai József (1861. május 23. –1927. november 25.)


A modern magyar festőművészet egyik vezéralakja.
 
http://www.hung-art.hu/magyar/r/rippl-ro/index.html

Ady Endre (1877. november 22. – 1919. január 27.)

A XX. sz. legnagyobb magyar költőinek egyike.

 
https://www.youtube.com/watch?v=V9fgp9ARy1g
 

Csorba Győző (1916. november 21. – 1995. szeptember 13.)


Kossuth-díjas magyar költő, műfordító.

http://www.pim.hu/object.B70EB587-8702-4E72-A7B0-9E1DAF9E1113.ivy

Vörösmarty Mihály (1800. december 1. – 1855. november 19.)

Költő, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja.
 
“Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”
 
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/253.html

Csokonai Vitéz Mihály (1773. november 17. – 1805. január 28.)


A magyar irodalom egyik legjelentősebb költője.

http://www.literatura.hu/irok/felvil/csokonai.htm

Tulajdonos: Lion |   Minden jog fenntartva ©
Honlap hosztolás weblap készítés domain regisztráció http://www.wwwizio.hu